logo

Удружење

Грађана

ЛЕКА

serbian_icon english_icon

 Тел: 061 297 52 03

 Скајп: ugleka

Е-Пошта: udruzenjeleka@gmail.com

Придружите нам се

Желите да постанете члан Удружења? На правом сте месту. Ако сте пунолетни, све што треба је да попуните приступницу и уплатите годишњу чланарину. Попуњену Приступницу и доказ о уплати можете послати електронском поштом (udruzenjeleka@gmail.com), или поштом на адресу: Саве Ковачевића 71, 18300 Пирот.Малолетно лице са навршених 14 година може се учланити у Удружење уз прилагање Пријавнице, доказа о уплати и оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

висина годишње чланарине за 2015. годину одређена је одлуком УО

ПриступницаПравилно попуњена уплатница

Председник УО: Алекса Живковић

Рођен у Пироту, 9. јуна 1993. године. Завшрио основну школу ,,Свети Сава'', уз посебну диплому за математику и физичко васпитање, носилац Вукове дипломе. Матурирао са одличним успехом у Гимназији Пирот, јуна 2012. године. Иако из породице интелектуалаца, која од Алексе очекује факултетстку диплому (најмање диплому нуклеарног физичара), даље школовање оставио за касније; ради оно што га чини срећинм- помаже људима.

Заменик председника УО: Биљана Живковић

Рођена 2. априла 1964. године у Пироту. Из породице просветних радника. Дипломирала на Медицинском факултету у Нишу, а Интернистичку Специјализацију завршила на Медицинском факултету, Универзитета Београд. Запошљена на неодређено време у Општој Болници Пирот.

Секретар УО: Филип Христов Петковић

Филип Христов Петковић